Rapidemo: Z łatwością twórz prezentacje multimedialne (screen cast): zapisz nagrany przez siebie materiał na swoim komputerze i udostępnij go online.
Twoje gotowe prezentacje szybko i łatwo zamieścisz w sieci: prezentacja zapisana będzie jako plik swf (Flash)

Konwertuj PowerPoint do Flash

Rapidemo ma łatwą w używaniu wtyczkę do konwersji PowerPoint do Flash.

Pozwala także nagrywać wideo i audio z kamery internetowej.


To proste: wystarczy uruchomić PowerPoint (wszystkie wersje) i PowerPoint automatycznie zapyta, czy chcesz, aby nagrać Twój głos i obraz z kamery internetowej.

Z Rapidemo, przekonwertujesz też pliki programu PowerPoint do formatu Flash.

Pobierz wersję demo RapiDemo